Đông y đặc trị bệnh khớp, bệnh trĩ, bệnh xoang mũi khỏi 100%.

Trĩ nội

100.000 

CHỮA BỆNH TRĨ NỘI CÂY KHOAI LANG DỄ TÌM MUA