Đông y đặc trị bệnh khớp, bệnh trĩ, bệnh xoang mũi khỏi 100%.

Thuốc đông y đặc trị thoái hoá, thoát vị đĩa đệm

Đặc trị Thoái hóa, thoát vị các đĩa đệm, gai các đốt sống bằng thuốc đông y gia truyền hoàng chí sơn.